Zprávy

VŠICHNI LŽOU!

Všichni lžou! Ano lžou.
Všichni hrou hru podvodnou.
Všichni kulisou jsou prachmizernou                

Dělníci, studenti, básníci, učenci
manželé, milenci, přátelé, důchodci
zpěváci, tuláci, hvězdáři, rybáři 
huňáči, zíváci, výrostci, umělci,
bohatci, chudáci, cizinci, tuzemci
                                   (našinci) 

...ti všichni hrou hru podvodnou!

Všichni hrou hru lživou!
Hru zlou - hru křivou.
Všichni opravdu lžou
na pravdu plivou! 

Dělníci, studenti, básníci, učenci
manželé, milenci, přátelé, důchodci
zpěváci, tuláci, hvězdáři, rybáři 
huňáči, zíváci, výrostci, umělci,
bohatci, chudáci, cizinci, tuzemci
                                         (našinci)

ti všichni lžou!!!

Z tribuny

Funečita: Přijeďte do Brna odpoledne nebo brzy večer!!...   račte dále