Zprávy

MĚSÍČKU!

Měsíčku pojď zpívej si se mnou
(sestup o schod - podám ti stéblo)
Měsíčku! 

Měsíčku pojď
Měsíčku stůj chci být tvůj velbloud
jezdec i kůň
prorostlý želvou
Měsíčku můj
prosím tě stůj! 

Muž v člunu na řece člun
jsou z jedné usně
když pádlem krájí tvůj dům
zraňují úsměv 

Líh pije světelný syn
než v křoví jíká
hned jí hned říhá své sny
krásné jak dýka 

Měsíčku můj
prosím tě stůj! 

Měsíčku!
pískám tvé jméno...

Z tribuny

Helena: Ahoj chlapi. Těším se na kus malého nebe, které s sebou přivezete na Liberecko s příštím koncertem. Přeji v novém roce hodně zdraví, ostatní už přijde samo....   račte dále