Zprávy

KDYBYCH JÁ BYL KOVÁŘEM

Kdybych já byl kovářem
a měl jeho sílu
žárem výhně pak ozářen
ukul bych si vílu 

Víla z jisker zrozená
a z drahejch kovů
zněla by mi jak ozvěna
každý večer znovu 

Marně výheň roztápím
marně kovy sháním
to já se spíš utrápím
ta víla není k mání 

sbor:
Kdyby on byl kovářem ... 

Kdybych já byl rybářem
a měl na to sílu
nebo kdybych byl potápěč
chytil bych si rybu...

Z tribuny

Vltava : Milý zvědavče, hlavní pěvecké party zpíva Robert Nebřenský....   račte dále