Zprávy

POČASÍ

Počasí je podmračené
ocasím se pod mráčky
žitné lány srdce děrné
unavené podrážky 

Počasí je jednoduché
jako život pro klasy
dočasný pod každým vzduchem
je tvůj podzim pod vlasy 

Mám rád to jednoduché
rád na počasí
žár žír a přání hluché
kap na mokasín (pak kap si...) 

Počasí je obal země
letí rybí ocasy
na shledanou no a němě
zdola volám souhlasí

Z tribuny

Vltava : Milý zvědavče, hlavní pěvecké party zpíva Robert Nebřenský....   račte dále