Zprávy

MODRÝ ŽIVOT

Blíží se loď! Kdo je kapitán?
Nevíme proč nás to zajímá
pokud zajímá nás to
Kapitán oči zavírá
líbí se loď starý otvírák 

Blíží se loď! Kdo je kapitán?
Blíží se vhod - hodně zajímá
a i líbí se nám moc 

Líbí
hysterickému se historické
Blíží se loď!
Blíží se pískem
Líbí líbí se nám
Líbí líbí se nám 

Blíží se vhod! Něco začíná?
Nevíme moc. Jen že míří k nám
a to hlavně se líbí
Kapitán oči zavírá              
blíží se loď - nad ní letí pták

Z tribuny

Hanka: Ahoj Vltavo! slyšela jsem o novém albu a nemůžu se dočkat. Naprosto souhlasím, že změní svět k lepšímu, jakožto všechna předchozí alba. Uvidíme se v září ve Valmezu!...   račte dále