Zprávy

ORLOJ VIDĚL CHLAPEC

Orloj vodí slepce
holí vidí z vody
vodí světlo v lebce
podpalubím lodí 

Orloj řídí racek
orloj řídí vrabce 

Mámo já mám hurvínkové nohy
Mámo já mám hurvínkové nohy

Z tribuny

Jan: Ty Vaše písně, to jsou modlitby, mantry... Díky...   račte dále