Zprávy

NĚHO

Prosím přijď má něho
kde jsi ukrytá? 

Pod kamenem pláčeš něho
zní to ze všech stran 

Vítr tě odeslal
celá jsi shořela
zpátky vrať se mi něho 

Něho bílá podej mi svůj šat
brzo chtěl bych ti už přísahat 
že se mě nemusíš bát

Z tribuny

Vltava : Milý zvědavče, hlavní pěvecké party zpíva Robert Nebřenský....   račte dále