Zprávy

NĚHO

Prosím přijď má něho
kde jsi ukrytá? 

Pod kamenem pláčeš něho
zní to ze všech stran 

Vítr tě odeslal
celá jsi shořela
zpátky vrať se mi něho 

Něho bílá podej mi svůj šat
brzo chtěl bych ti už přísahat 
že se mě nemusíš bát

Z tribuny

Funečita: Přijeďte do Brna odpoledne nebo brzy večer!!...   račte dále