Zprávy

DO KRAJINY VODOVÝ

Tam na kopci před námi stojí skleněný strom
má v koruně neznámý ale kouzelný plod
a když půjdeš blíž cestou seznámí
se s tebou myš a ta ti ukáže vchod 

Jsou to dvířka k dužinám řeknou draka si zkroť
ať smí lásky pružina k tobě vyslat svou loď 

Do krajiny vodový ale nesmíš nic chtít
jen se ponoř do vody a klid
Tam v krajině vodový kdo ví jak to tam chodí
tělo krásný lodyh tvoří tvoří tvoří 
a ten se pak vynoří tam kde nejvíc hoří 

Tam kde voda hladivá točí milenčin klín
tam kdo se jen zadívá s tím se utrhne stín
toho strhne drát smete hladina
políbí had který v očích má kmín 

Jsou to dvířka kožená řeknou potvoru vař 
než v pupenu složená vyjde průhledná tvář 

Do krajiny vodový ale nesmíš nic chtít....

Ráno najdeš v peřinách zívat maličký hrách                     
hrách z krajiny nádobí kde to musíš taky znát
chodit v rytmu třídobým hrncům valčíky hrát                                       
žít v krajině nádobí mít tři nohy tak čau

Z tribuny

Václav: Zdravíme Vltavu a těšíme se na zítřejší vystoupení na Houmrově triatlonu v Jiříkově! Bude prosím na místě možné zakoupit nějaký merch, zejména pak zpěvník a poslední ...   račte dále